Τοποθεσία - Κοντά στην Κακοπετριά στις όχθες του ποταμού Kαρκώτη.

Ίδρυση - Πρόκειται για το μοναδικό απομεινάρι παλαιάς μονής, της οποίας η ίδρυση τοποθετείται τον 11ο αιώνα, η οποία γνώρισε ακμή τόσο κατά τη Mέση Bυζαντινή περίοδο όσο και κατά τη Φραγκοκρατία, ενώ το 18ο αιώνα παρήκμασε με αποτέλεσμα να διαλυθεί στα τέλη του ιδίου αιώνα.

Αρχιτεκτονική - Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλλο και η δεύτερη ξύλινη στέγη, καλυμμένη με επίπεδα κεραμίδια που κατασκευάζονταν στην περιοχή της Σολέας, του έδωσε την προσωνυμία "της Στέγης". O νάρθηκας, που καλύπτεται με φουρνικό και δύο εγκάρσιες καμάρες προστέθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα. Μεταγενέστερες επεμβάσεις αλλοίωσαν την αρχική όψη της εκκλησίας και είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή σημαντικών τοιχογραφιών.

Τοιχογραφίες

1. Ο 11ος αιώνας περιλαμβάνει τοιχογραφίες που διακρίνονται για τα αδρά χαρακτηριστικά, την έντονη σχηματική γραμμή, την περιορισμένη χρωματική κλίμακα και ταυτόχρονα τον έντονο ψυχισμό τους, όπως οι σκηνές της Ανάληψης και της Μεταμόρφωσης,

2. Ο 12ος αιώνας, αντιπροσωπεύεται κυρίως από τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας που βρίσκεται στο νάρθηκα και τις τοιχογραφίες που κοσμούν το νοτιοδυτικό τμήμα της εκκλησίας, από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά τα Eισόδια της Θεοτόκου,

3. Ο 13ος αιώνας περιλαμβάνει μια επαναζωγράφιση τμημάτων του ναού και του νάρθηκα, όπως τις τοιχογραφίες της Σταύρωσης, της Ανάστασης και των Μυροφόρων,

4. Ο 14ος αιώνας αντιπροσωπεύεται από τον Παντοκράτορα στον τρούλλο περιβαλλόμενο από Αγγέλους και τους Προφήτες στο τύμπανο. Ορισμένες τοιχογραφίες του νάρθηκα ανήκουν στην ίδια φάση. Η αψίδα, η ανατολική και η νότια καμάρα ξαναδιακοσμήθηκαι σε αυτή την φάση και σήμερα εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'.

Εκλησία Αγ. Νικολάου της Στέγης - ΚακοπετριάΕκλησία Αγ. Νικολάου της Στέγης - Κακοπετριά Εκλησία Αγ. Νικολάου της Στέγης - Κακοπετριά

5. Οι μόνες χρονολογημένες τοιχογραφίες είναι του τέλος του 1633 και απεικονίζουν ολόσωμούς τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο που κοσμούν τους πεσσούς που υποβαστάζουν τον τρούλλο κοντά στο εικονοστάσιο, του οποίου η κατασκευή της τοποθετείται κατά το 17ο αιώνα.

Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου

 
Copyright © 2012 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ). Πνευματικά Δικαιώματα. | Αποποίηση.
Designed by Byte Digital Agency. Developed by Istognosis.