Σε σύντομο διάστημα μετά την ανεξαρτησία του 1960, η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος των Ηνωμένων Εθνών, της Κοινοπολιτείας, του Κινήματος των Αδεσμεύτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Κύπρος στη συνέχεια έγινε μέλος και άλλων διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Κύπρος είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών από τις 20 Σεπτεμβρίου 1960. Η Κύπρος υποστηρίζει σταθερά την πρωταρχική σημασία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του Καταστατικού Χάρτη του και συνεισφέρει στην προώθηση των σκοπών και των αρχών του Οργανισμού.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Γενική Συνέλευση και άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων, η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και η UNESCO, έχουν αναμειχθεί στο πρόβλημα της Κύπρου και έχουν εγκρίνει πολυάριθμα ψηφίσματα που αφορούν κάθε πτυχή του προβλήματος για πολλά χρόνια.

Η Κύπρος είναι ενεργό μέλος των Ηνωμένων Εθνών και κατά καιρούς έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες επιτροπές και σώματα του Οργανισμού. Η Κύπρος είναι επίσης μέλος εξειδικευμένων υπηρεσιών και άλλων αυτόνομων σωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου (WTO) και άλλοι.

Ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ 29.09.2009Ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ 29.09.2009 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη 20.09.2010 Ο Πρόεδρος Χριστόφιας με τον Γ. Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 21.09.2010 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon Η κυπριακή αποστολή με Επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Σεπτέμβριος 2011)
 
Copyright © 2012 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ). Πνευματικά Δικαιώματα. | Αποποίηση.
Designed by Byte Digital Agency. Developed by Istognosis.