Συμφωνία σύνδεσης 1973 - Τελωνειακή Ένωση το 1988

Η Kυβέρνηση της Kυπριακής Δημοκρατίας συνήψε Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στις 19 Δεκεμβρίου 1972, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1973. Η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής οδήγησε σε Τελωνειακή Ένωση σε περίοδο 10 ετών. Ο σκοπός της Συμφωνίας ήταν να εδραιώσει και να επεκτείνει το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πρώτη φάση της Συμφωνίας θα έληγε τον Ιούνιο του 1977, αλλά παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 1987, όταν υπογράφηκε Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης. Το Πρωτόκολλο αποσκοπούσε στο να ανοίξει το δρόμο για τη σταδιακή υλοποίηση των στόχων της Τελωνειακής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1988.

Αίτηση ένταξης το 1990

Στις 4 Ιουλίου 1990, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση για να καταστεί μέλος της τότε ΕΟΚ. Μετά από εκτεταμένη μελέτη της αίτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη γνωμοδότησή της (avis) σχετικά με την αίτηση ένταξης της Κύπρου στις 30 Ιουνίου 1993, η οποία αναγνώρισε την ευρωπαϊκή ταυτότητα και χαρακτήρα του νησιού, καθώς επίσης και τον προορισμό της να αποτελέσει μέρος της ΕΟΚ. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Κύπρος ικανοποιεί τα κριτήρια για ένταξη και είναι κατάλληλη για να γίνει μέλος της ΕΟΚ.

Γνώμοδότηση (avis) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αίτηση της Κύπρου να καταστεί μέλος της ΕΕ το 1993 (απόσπασμα από το συμπέρασμα):

«.......Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, οι στενοί δεσμοί που εδώ και περισσότερο από δύο χιλιετίες συνδέουν τη νήσο με τις ίδιες πηγές της Ευρωπαϊκής παιδείας και πολιτισμού, η ένταση της Ευρωπαϊκής επίδρασης τόσο όσον αφορά τις κοινές αξίες του κυπριακού λαού όσο και την οργάνωση της πολιτιστικής, πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών της, η σημασία πάσης φύσης συναλλαγών που έχει αναπτύξει με την Κοινότητα, προσδίδουν αναμφισβήτητα ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ταυτότητα στην Κύπρο και επιβεβαιώνουν τον προορισμό της να αποτελέσει μέρος της Κοινότητας»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε πλήρως τη γνωμοδότηση στις 4 Οκτωβρίου 1993. Στις 24 Ιουνίου 1994 στην Κέρκυρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε ότι η επόμενη φάση διεύρυνσης της Ένωσης θα περιελάμβανε την Κύπρο και την Μάλτα. Αυτό επαναβεβαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν τον Δεκέμβριο του 1994. Οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, τις οποίες ξεκίνησε η Επιτροπή με την Κύπρο στο πλαίσιο της γνωμοδότησης, άρχισαν το 1993 και ολοκληρώθηκαν το 1995. Στις 6 Μαρτίου 1995, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων καθόρισε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο θα άρχιζαν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματά της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου το Δεκέμβριο του 1997 αποφάσισε την έναρξη νέας διαδικασίας διεύρυνσης με δέκα υποψήφιες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Κύπρο. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Εσθονία και τη Σλοβενία άρχισαν στις 31 Μαρτίου 1998

 
1998: Έναρξη των διαπραγματεύσεων
Το Μάρτιο του 1998 ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου διορίστηκε Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας της Κύπρου για την ένταξη στην ΕΕ και Συντονιστής της διαδικασίας εναρμόνισης. Το πρώτο στάδιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κύπρο, οι οποίες άρχισαν στις 3 Απριλίου 1998, αφορούσαν τη διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου, μια διαδικασία γνωστή ως "acquis screening".

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999 αποφάσισε ότι η ένταξη της Κύπρου δεν θα εξαρτάται από την διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.


Απόφαση για ένταξη στην Κοπεγχάγη το 2002
Η μακρά και επίπονη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (Δεκέμβριος 2002), όπου ελήφθη η ιστορική απόφαση να γίνουν δεκτές η Κύπρος και οι άλλες εννέα υποψήφιες χώρες ως πλήρη μέλη της Ένωσης, από τον Μάιο του 2004.
 
Copyright © 2012 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ). Πνευματικά Δικαιώματα. | Αποποίηση.
Designed by Byte Digital Agency. Developed by Istognosis.